HET TEAM VAN CROCUS SATIVUS & PARTNERS

/Wij zijn een Sociale en Solidaire Onderneming. We doen er alles aan om innovatieve en transparante middelen en diensten aan te bieden en zo de Saffraan- en Crocus sativus telers te ondersteunen.    

Wat wordt je voorgeschoteld? Concentraat Saffraan in capsules of Saffraan cake zonder Saffraan? Saffraan uit Tulpen of Saffraan uit zaad gewassen? Of gaat je voorkeur uit naar échte Saffraan uit gebieden waar de Saffraan Crocus het beste tot zijn recht komt. Sinds haar oprichting streeft Crocus Sativus & Partners de volgende grote doelstellingen na: Korte ketens ontwikkelen, streven om de Smaak van de Saffraan terug te vinden, en om Transparantie in de voedselketen te bevorderen, om Klimaatverandering tegen te gaan en om de Banden tussen consumenten en producenten aan te halen.

Consumenten, Saffraan telers en ambachtelijke eindproducenten zullen meewerken aan de opkomst van een productie- en distributiesysteem dat menselijker, ecologischer en eerlijker is.

Wat onze Saffraan inname betreft, zijn de uitdagingen fundamenteel en zeer complex: onze gezondheid, het milieu, de tewerkstelling, het landschap, cultuur, sociale banden … Crocus Sativus & Partners wil de juiste en correcte informatie bijeenbrengen voor producenten en consumenten, om samen onze voeding en haar productie te verbeteren of hier en daar zelfs opnieuw uit te vinden.

Daarbij is er een rol voor Crocus Sativus weggelegd bij het tot stand brengen van succesvolle samenwerkingen in de duurzame ontwikkeling van de landbouw en van het platteland in veel agrarische gemeenschappen in regio's wereldwijd waar men kampt met enorme problemen die onoverkomelijk lijken. Grootschalige veranderingen zijn niet altijd de oplossing voor de lokale boerengemeenschap.

Kleinschalige veranderingen kunnen reeds grootschalige gevolgen hebben. O.a. op het gebied van watergebruik, gewasbescherming gebaseerd op het inzetten van "natuurlijke vijanden", het gebruik van land op meer manieren tegelijk en met een grotere diversiteit aan gewassen die kunnen worden gekweekt in de directe omgeving zonder roofbouw te plegen op het milieu en de grond. Alles is er op gericht om zo de noodzakelijke diversiteit te herstellen en te bevorderen, waarbij hetzelfde land veel meer opbrengt en de kwaliteit van de grond gestaag wordt verbeterd c.q. de grond wordt verrijkt om rotatie van gewassen permanent mogelijk te maken.

Onze benadering is die van de menselijke maat en gebaseerd op realistische dromen voor de kleine boer, die zich  -  vaak in georganiseerd verband  -  kan ontwikkelen tot kleine, gezonde maar tegelijkertijd onmisbare schakel in systemen om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen voor zijn eigen omgeving, zijn eigen gemeenschap, gaandeweg zijn eigen regio. Overzichtelijk en controleerbaar, maar tegelijkertijd met voldoende groeikansen.

Dit alles op basis van het leermodel "Learning by doing", waarbij in de praktijk wordt getoond wat er mogelijk is, waarna zij die dit willen en kunnen meer kan worden bijgebracht door het aanbieden van theoretische leerstof. In deze volgorde en niet andersom, omdat theoretische lessen op zichzelf geen voedsel opbrengen, en het bovendien goed is wanneer de boer via eigen observaties waarneemt wat zijn eigen grond kan opleveren en wat er nodig is om daarin nog verbetering te brengen. Hij kan dit eerst zelf waarnemen, bespreken en beoordelen. Eventuele vernieuwingen (= wat voor hem nieuw is) kunnen op beperkte schaal opeen of meerdere lokaties worden toegepast. Als het een betere opbrengst geeft is dat positief en kunnen boeren het voorbeeld ook implementeren. Zien is geloven en doet volgen.

Wat betekent dat in de praktijk? De aanpak van Crocus Sativus & Partners

Veel kleine boeren worden niet serieus genomen en daarom haken velen al bij voorbaat af, sluiten zich niet direct aan en daarmee gaan vaak jaren verloren. Een open gelijkwaardige relatie en uitwisseling van praktische kennis op basis van vaak jarenlange ervaring levert juist de meest vruchtbare samenwerking op, die het snelst tot tastbare en duurzame verbeteringen leidt. Uit onze praktijk een pakkend voorbeeld hiervan. In Afghanistan hebben onze experts een praktisch Trainingscentrum voor vaak ongeletterde boeren in de regio Kabul opgezet. Onder andere hebben wij ca. 20,000 appelbomen geplant. Na enige tijd begon de opbrengst van de appelbomen terug te lopen. Dankzij lessen in het (terug)snoeien van de bomen werd aangetoond dat het (ogenschijnlijk vrij drastisch) snoeien van de bomen juist een verdubbeling van de oogst opbracht. "Seeing is believing" en "Learning by doing" is hier het devies. En bovendien kan de introductie van pluimvee en zacht fruit productie direct een enorme toename betekenen voor de boer van zowel de eigen voedselzekerheid als het inkomen en de gezondheid van zijn gezin en familie.

Wanneer in dezelfde omgeving voldoende fruit wordt geproduceerd, kan vervolgens gedacht worden aan de introductie van kleinschalige, overzichtelijke fruitsapfabriekjes in containers. Deze zijn mobiel en kunnen wanneer nodig verplaatst worden (dus geen kapitaalderving met stenen gebouwen waar machines stilstaan, verroesten en nooit meer gebruikt worden). De units kunnen een aanzet vormen tot verdere groei naar productie voor de regio. Daarmee kunnen kleine boeren hun inkomen verdubbelen of zelfs verveelvoudigen op een overzichtelijke wijze, zonder hun land uit te putten. Kennis op het gebied van fruitteelt, het processen van fruit tot sap of pulp, het gelijktijdig houden van pluimvee en waar mogelijk ook andere activiteiten geeft de boer en zijn familie kansen en kennis. Lokale ontwikkelingen, zoals verzilting en uitdroging kunnen geregeld tot staan gebracht worden.

Naast onze 30 jaar expertise op het gebied van de teelt van Crocus sativus bollen en Saffraan delen wij dus ook onze kennis en ervaring op diverse andere gebieden: andere gewassen, het zoveel mogelijk verminderen van het gebruik van giftige stoffen, het tegengaan van water- en energieverspilling, en het ondersteunen van vaak kleine boeren, die anders nauwelijk rond kunnen komen van de karige opbrengsten van hun grond.

Dit proces van Luisteren Naar  +  Leren door Praktijkervaring  +  Eerlijke Voorlichting  +  Delen van Kennis  +  Realistische Introductie van Nieuwe Kansen is waar Crocus Sativus & Partners voor staat. 

 

©2022 Crocussativus - Part of ABAC Holland B.V.

B: 2nd Chapter BV